เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนแดง


เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศอีกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เทศบาลตำบลโดนแดงจึงขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกท่านป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากป้องกัน ลดการสัมผัสสิ่งของต่างๆ 

2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-09
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-05
2022-03-04