เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนแดง


เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศอีกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เทศบาลตำบลโดนแดงจึงขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกท่านป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากป้องกัน ลดการสัมผัสสิ่งของต่างๆ 

2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27
2018-11-02
2018-04-13