เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง


ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หากท่านสนใจสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองพร้อมเอกสารประกอบ ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนแดง

2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27
2018-11-02
2018-04-13