เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนแดงได้ออกสำรวจคันกั้นน้ำตลิ่งลำสะแทดที่พังและได้รับความเสียหายสัญจรไปมาไม่ได้


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่านธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง มอบหมายให้ นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายมิตรอุดร พลวงศ์ษา นายช่างโยธา พร้อมกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ออกสำรวจคันกั้นน้ำตลิ่งลำสะแทดที่พังและได้รับความเสียหายสัญจรไปมาไม่ได้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหัวโคกและพื้นที่เขตกระชอน เพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป

2023-03-16
2023-03-10
2023-02-16
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-01
2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11