เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำใช้สำหรับประชาชนบ้านบุตาคง


วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา17.30 -21.30 ท่านธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำใช้สำหรับประชาชนบ้านบุตาคง ริมถนนสายข้างอำเภอโนนแดง จำนวน9หลังคาเรือน

2023-03-16
2023-03-10
2023-02-16
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-01
2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11