เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง พร้อมคณะ เข้าร่วมรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีผลการประเมินระดับ "เข้าถึง"


วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครชัยบุรินทร์) และรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีผลการประเมินระดับ "เข้าถึง" ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

2023-03-16
2023-03-10
2023-02-16
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-01
2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11