เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่าน ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ได้ร่วมปล่อยแถวทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำวัดโนนแดงร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติอำเภอบัวใหญ่


วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่าน ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ได้ร่วมปล่อยแถวทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำวัดโนนแดงร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติอำเภอบัวใหญ่โดยสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-03-16
2023-03-10
2023-02-16
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-01
2022-05-11
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-11