เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
Updated 2020, Nov 19

ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +  นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
  ตำแหน่ง +  นายกเทศมนตรีตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4447-5077
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายธรสร สานนอก
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4447-5077
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th
 

 

  ชื่อ + นายบุญช่วย อุดมผล
  ตำแหน่ง +  ผู้ใหญ่
  โทรศัพท์ + 086-871-0084
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th