เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]49
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]57
3 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]46
4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) [ 13 พ.ค. 2564 ]57
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 ก.ค. 2563 ]49
6 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]49
7 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]50
8 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]47
9 รายงานผลการดำเนินงาน 2562 ( ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]47
10 การติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]49
11 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน60 [ 31 ต.ค. 2561 ]76