สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
2 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
3 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
4 รายงานผลการดำเนินงาน 2562 ( ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]
5 การติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]
6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน60 [ 31 ต.ค. 2561 ]