เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) [ 13 พ.ค. 2564 ]37
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
3 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]37
4 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]37
5 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]41
6 รายงานผลการดำเนินงาน 2562 ( ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]42
7 การติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]42
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน60 [ 31 ต.ค. 2561 ]42