เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชน, ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวางแผนและแสดงความคิดเห็นในการย้ายตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดงชั่วคราว [ 22 เม.ย. 2564 ]14
2 ประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2563 ]9
3 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมและประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 [ 1 ก.ค. 2563 ]12
4 ประชุมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดวัดโนนแดงเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม [ 1 ก.ค. 2563 ]12
5 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]14
6 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]11
7 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]12
8 โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]14
9 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]13