เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]47
2 การประชาคมรับฟังความคิดเห็นและเลือกกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]49
3 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชน, ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวางแผนและแสดงความคิดเห็นในการย้ายตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดงชั่วคราว [ 22 เม.ย. 2564 ]83
4 ประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2563 ]46
5 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมและประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 [ 1 ก.ค. 2563 ]48
6 ประชุมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดวัดโนนแดงเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม [ 1 ก.ค. 2563 ]92
7 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
8 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
9 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]44
10 โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]47
11 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]49