สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
2 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
3 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
4 โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
5 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]