เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 7 มาตราการ [ 21 เม.ย. 2564 ]41
2 การแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 เม.ย. 2564 ]39
3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
4 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]47
5 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]46
6 การแจ้งเวียนมาตรการมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ก.ค. 2563 ]47
7 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]46
8 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]39