เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]46
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]51
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 7 มาตราการ [ 21 เม.ย. 2564 ]61
4 การแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 เม.ย. 2564 ]48
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง) [ 1 ก.ค. 2563 ]54
6 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]69
7 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]67
8 การแจ้งเวียนมาตรการมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ก.ค. 2563 ]45
9 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]49
10 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]51