เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานเทศบาลตำบลโนนแดงตำแหน่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

    เอกสารประกอบ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง