เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง