เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ส่งรายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

ส่งรายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ ส่งรายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง