เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินพ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินพ.ศ.2558

    เอกสารประกอบ ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินพ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง