สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2552