เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ

การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง