เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561

    เอกสารประกอบ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง