เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณรอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณรอบ 6 เดือน

    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณรอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง