เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก

    เอกสารประกอบ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง