เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า

    รายละเอียดข่าว

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า

    เอกสารประกอบ

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง