เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)

    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง