เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ภาพกิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาพกิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง