เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง