เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สถิติเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สถิติเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง