เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโดยการแจ้งเวียนเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโดยการแจ้งเวียนเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง