เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต้านคลองตลาดน้อย

    รายละเอียดข่าว

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต้านคลองตลาดน้อย

    เอกสารประกอบ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต้านคลองตลาดน้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง