เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552

    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง