เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง