เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง