เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง