เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ผู้บริหาร ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผู้บริหาร ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง