เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมเทศบาลสีขาว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมเทศบาลสีขาว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง