เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา ทต.โนนแดง


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง