เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง