เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง