เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 25 มี.ค. 2567 ]13
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]101
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]85
5 ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]96
6 กิจกรรมโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]88
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]90
8 โครงการหนูน้อยวัยใส จิตใจเบิกบาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]84
9 โครงการโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]89
10 กิจกรรมแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]95
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]87
12 กิจกรรมการแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]94
13 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ) [ 1 ก.ค. 2563 ]89
14 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]92
15 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]94
16 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]94