เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]43
2 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]48
3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]42
4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 (2) [ 21 ก.พ. 2562 ]50
5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 21 ก.พ. 2562 ]52
6 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน [ 21 ก.พ. 2562 ]51
7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 21 ก.พ. 2562 ]53
8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย [ 21 ก.พ. 2562 ]52
9 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(2) [ 21 ก.พ. 2562 ]51
10 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(3) [ 21 ก.พ. 2562 ]50
11 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(4) [ 21 ก.พ. 2562 ]49
12 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(5) [ 21 ก.พ. 2562 ]50
13 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินรับฝาก [ 21 ก.พ. 2562 ]50
14 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหนี้เงินกู้ [ 21 ก.พ. 2562 ]48
15 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม [ 21 ก.พ. 2562 ]51
16 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม ปี2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]48
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1ต.ค.60-30ก.ย.61 [ 21 ก.พ. 2562 ]51
18 งบแสดงผลการดำเนินเงานจ่ายจากเงินรายวัน [ 30 ก.ย. 2558 ]51
19 งบรายงานทางการเงิน ปี 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]54
20 งบแสดงฐานนะการเงินและงบประกอบงบการเงิน พ.ศ. 2556 [ 16 ธ.ค. 2556 ]55
 
หน้า 1|2