เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]40
22 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]43
23 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]41
24 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) [ 21 ส.ค. 2552 ]44
 
|1หน้า 2