สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนพัฒนา 3 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บัญชีสรุปแผน 3 ปี ผท.1 lส่วนที่ 5 [ 1 ก.ย. 2556 ]
2 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2 (57-59) [ 1 ก.ย. 2556 ]
3 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]
4 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]
5 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]
6 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 57-59 - [ 1 ก.ย. 2556 ]
7 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]
8 ประกาศใช้แผน 3 ปี (2554-2556) [ 29 มิ.ย. 2553 ]
9 ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]
10 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]
 
|1หน้า 2|3