เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]48
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]47
3 ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]52
4 กิจกรรมโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]42
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]49
6 โครงการหนูน้อยวัยใส จิตใจเบิกบาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]45
7 โครงการโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]48
8 กิจกรรมแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]52
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]47
10 กิจกรรมการแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]53
11 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ) [ 1 ก.ค. 2563 ]49
12 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]52
13 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]53
14 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]50