เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]39
2 ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]39
3 กิจกรรมโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]37
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ (รร.เทศบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]39
5 โครงการหนูน้อยวัยใส จิตใจเบิกบาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]38
6 โครงการโตไปไม่โกง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (รร.อนุบาล) [ 13 พ.ค. 2564 ]41
7 กิจกรรมแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]37
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]39
9 กิจกรรมการแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]38
10 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ) [ 1 ก.ค. 2563 ]43
11 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]44
12 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]45
13 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]44