เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2566 ]75
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]102
3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]94
4 การพัฒนาบุคลากร 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]97
5 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]111
6 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (2565) [ 15 มี.ค. 2565 ]98
7 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2565) [ 2 ก.พ. 2565 ]116
8 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]109
9 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโนนแดง [ 2 ก.พ. 2565 ]98
10 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโนนแดง (2565-2566) [ 5 ม.ค. 2565 ]98
11 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]144
12 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]98
13 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]97
14 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]107
15 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 (การวางแผนกำลังคน) [ 29 เม.ย. 2564 ]92
16 การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลโนนแดง [ 29 เม.ย. 2564 ]89
17 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรในองค์กร [ 29 เม.ย. 2564 ]94
18 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]94
19 แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]104
20 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]99
 
หน้า 1|2