เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางแะการคำนวณราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2559 ]91
22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายสุรชัย ภาควัชรโยธินถึงคลองอิสานเขียว หมู่ที่1 [ 17 มิ.ย. 2558 ]80
23 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางรอด คิดถูก ถึงสระหนองม่วง หมู่ที่3 [ 17 มิ.ย. 2558 ]91
24 สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่1/2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]102
25 ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 30 ม.ค. 2558 ]82
26 สอบราคาจัดซื้อสารส้มคลอรีน [ 17 พ.ย. 2557 ]53
27 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่2/2557 ประจำปีงบประมาณ2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]99
28 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานการประปาเทศบาลโนนแดง หมู่ที่4 [ 12 ก.ย. 2557 ]91
29 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายชิดถึงบ้านนายใหญ่ หมู่ที่1 [ 12 ก.ย. 2557 ]52
30 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนเจนจบทิศถึงบ้านอาจารย์สุพจน์ ญาติกลาง หมู่ที่3 [ 12 ก.ย. 2557 ]90
31 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 5 [ 12 ก.ย. 2557 ]51
32 สอบราคาจ้างเหมาถมดินสนามโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง [ 18 มิ.ย. 2557 ]56
33 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง [ 18 มิ.ย. 2557 ]51
34 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางนงนุช พลจันทร์ถึงบ้านนางนิยมคงจีน หมู่ที่ 4 [ 18 มิ.ย. 2557 ]97
35 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 4 เม.ย. 2557 ]107
36 รายงานขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น [ 22 พ.ย. 2556 ]52
37 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.โนนแดง อ.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]84
38 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากด้านหลังตลาดสด ถึงหลัง สภ.โนนแดง หมู่ที่ 13 ต.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]99
39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างประปาโนนแดง หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]57
40 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) พร้อมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 [ 2 ก.ค. 2556 ]49
 
|1หน้า 2|3|4