สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงอาหาร(รร.เทศบาลฯ) [ 15 มิ.ย. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อจากด้านข้างสนามฟุตซอลถึงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก(รร.เทศบาลฯ) [ 4 พ.ค. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโชคชัย สวาสดิ์นา หมู้ที่ 3 ต.โนนแดง [ 4 พ.ค. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง การีจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ [ 5 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ [ 27 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มคลอรีน [ 27 ก.พ. 2560 ]
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายสุรชัย ภาควัชรโยธินถึงคลองอิสานเขียว หมู่ที่1 [ 17 มิ.ย. 2558 ]
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางรอด คิดถูก ถึงสระหนองม่วง หมู่ที่3 [ 17 มิ.ย. 2558 ]
9 สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่1/2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]
10 ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 30 ม.ค. 2558 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6