สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น [ 22 พ.ย. 2556 ]
2 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.โนนแดง อ.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากด้านหลังตลาดสด ถึงหลัง สภ.โนนแดง หมู่ที่ 13 ต.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]
4 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างประปาโนนแดง หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง [ 1 ส.ค. 2556 ]
5 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) พร้อมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 [ 2 ก.ค. 2556 ]
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายโรงสีนายพยุง บุญศรี ถึงบ้านนายโปย โมรานอก หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2555 ]
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง [ 28 ส.ค. 2555 ]
8 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 1 ก.ย. 2554 ]
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 25 ส.ค. 2554 ]
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 12 [ 12 มี.ค. 2553 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6