เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]49
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]55
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]58
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (1,2) [ 1 ก.ค. 2563 ]54
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]57
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]55
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]57
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]57
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]47
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]51
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]56
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]59
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]51
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]57
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]58
16 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]50
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]59
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) [ 21 ก.พ. 2562 ]54
19 รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]53
20 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 30 ก.ย. 2561 ]56
 
หน้า 1|2