เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]38
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]43
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (1,2) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]47
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]46
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]46
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]38
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]42
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]46
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]47
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]38
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]38
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]42
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]39
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]40
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) [ 21 ก.พ. 2562 ]42
18 รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]41
19 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 30 ก.ย. 2561 ]38
20 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 30 ก.ย. 2561 ]38
 
หน้า 1|2