เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบิรหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]41
2 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]49
3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]46
4 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]48
5 แผนอัตรากำลังสามปี ทต.โนนแดง 2564-2566 (การวางแผนกำลังคน) [ 29 เม.ย. 2564 ]42
6 การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลโนนแดง [ 29 เม.ย. 2564 ]41
7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรในองค์กร [ 29 เม.ย. 2564 ]41
8 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]45
9 แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]42
10 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]40
11 การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]45
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง [ 30 พ.ย. 542 ]45