เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]38
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]41
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]38
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก [ 30 พ.ย. 542 ]45