สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงสร้างกรอบพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2556 ]
2 โครงสร้างส่วนราชการ 3 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]
3 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2555 [ 1 ก.ย. 2556 ]
4 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ๒๕๕๖ [ 1 ก.ย. 2556 ]
5 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ปี 2554 [ 1 ก.ย. 2556 ]
6 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (2555) [ 1 ก.ย. 2556 ]
7 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง4 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]
8 ภาระค่าใช่จ่ายพนักงานจ้าง 55 [ 1 ก.ย. 2556 ]
9 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]
10 ร่างกรองอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๙) [ 1 ก.ย. 2556 ]