เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุง [ 10 ก.ค. 2562 ]65
2 โครงสร้างกรอบพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2556 ]92
3 โครงสร้างส่วนราชการ 3 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]61
4 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2555 [ 1 ก.ย. 2556 ]66
5 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ๒๕๕๖ [ 1 ก.ย. 2556 ]63
6 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ปี 2554 [ 1 ก.ย. 2556 ]60
7 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (2555) [ 1 ก.ย. 2556 ]54
8 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง4 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]57
9 ภาระค่าใช่จ่ายพนักงานจ้าง 55 [ 1 ก.ย. 2556 ]77
10 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี [ 1 ก.ย. 2556 ]57
11 ร่างกรองอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๙) [ 1 ก.ย. 2556 ]56