เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]23
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]54
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2566 ]46
4 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 เม.ย. 2566 ]39
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]91
6 ประกาศ ทต.โนนแดง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]95
7 แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) [ 29 เม.ย. 2564 ]97
8 แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) (ภาคผนวก) [ 29 เม.ย. 2564 ]92
9 การบรรจุแต่งตั้งบุคคล เทศบาลตำบลโนนแดง [ 29 เม.ย. 2564 ]92
10 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 5 ม.ค. 2564 ]90
11 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2563 ]98
12 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]93
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง [ 30 พ.ย. 542 ]94