เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]22
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง/อาคาร/ห้องชุดด อัตราภาษีที่ จัดเก็บแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2563 ]21
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]19
24 แบบ ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2563 ]48
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 ก.พ. 2563 ]46
26 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]50
27 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม สืบสานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การรำน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมีนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2562 ]54
28 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องคนดี [ 30 ก.ย. 2562 ]56
29 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]56
30 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น [ 21 ก.ย. 2562 ]45
31 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล [ 17 ก.ย. 2562 ]56
32 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ [ 27 ส.ค. 2562 ]56
33 ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 23 ส.ค. 2562 ]55
34 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ [ 22 ส.ค. 2562 ]53
35 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]52
36 โครงการผูกผ้าระบายงานพิธีต่าง ๆ [ 25 ก.ค. 2562 ]54
37 เผยแพร่ประกาศเทศบาลโนนแดง เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลโนนแดง [ 3 ก.ค. 2562 ]51
38 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 พ.ค. 2562 ]49
39 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พันดีและมีคุณภาพ [ 30 เม.ย. 2562 ]46
40 ประชาสัมพันธ์งานฉลองชัยเท้าสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]48
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8